fbpx

7♥️ tipů jak si zapamatovat NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Slovesa hrají v každém jazyce velmi důležitou roli. Říkají nám, co kdo DĚLÁ a bez nich nesložíme celou jedinou větu. „I mmm Michaela and I mmmm from the Czech Republic. I mmmm a husband, two kids and two cats.“ Zatímco pravidelná slovesa nejsou až tak složitá, z nepravidelných se nám dokáže pořádně zatočit hlava. Jak si lépe zapamatujete nepravidelná slovesa v angličtině?

Pravidelná vs. NEpravidelná slovesa

Možná již víte, že pro správné používání sloves v jiném než přítomném čase, musíme určit, jestli je sloveso pravidelné nebo nepravidelné. Co to znamená?

Pravidelná slovesa přibírají v minulém čase, a i ve třetím tvaru (který je známý jako minulé příčestí) koncovku -ed: listen – listened – listened. Tato koncovka se pak podle poslední hlásky slova, která jí předchází, vyslovuje buď /-d/, /-t/ nebo /-id/. Více o výslovnosti nejenom těchto koncovek si můžete poslechnout na Youtubovém kanálu Anglická výslovnost s Irenou.

Nepravidelná slovesa pak svůj minulý čas i minulé příčestí tvoří nepravidelně. Musíte se tedy naučit všechny tři tvary slovesa. Nepravidelných sloves je v angličtině asi 280, v běžné řeči se však nepoužívají úplně všechny a na nižších úrovních si vystačíte s okolo 80-100.

Jak si je tedy všechny zapamatovat? Mám pro Vás hned několik tipů:

1. Rozdělte si slovesa do skupin

Učte se nepravidelná slovesa podle skupin. Vypište si je podle nich do sešitu a udělejte si z nich přehlednou tabulku, nebo si ze sloves vytvořte malé kartičky, které si můžete rozlišit barevně, a slovesa přiřazujte na správné hromádky.

Jednoduchý seznam 100+ pravidelných i nepravidelných sloves v angličtině najdete v mém e-booku Přehled anglických časů ke stažení zdarma.

Slovesa lze rozdělit do skupin, které si jsou podobné tím, že:

2. Prostudujte skupiny ještě více do hloubky a roztřiďte si slovesa podle změn na jejich částech

Některá nepravidelná slovesa následují jistý „systém“, který je pro jejich skupinu typický. Můžete si jejich seznam vytvořit podle následujících pravidel:

3. Učte se pomocí hry v mobilu

Využijte pro své učení mobilní aplikaci. Mou oblíbenou je balonková appka na učení nepravidelných tvarů sloves: English Irregular Verbs Balloon Game, kde si postupně procvičujete sady sloves tak, že vám dole napíšou infinitivní tvar slovesa a vy si pomocí různě barevných balonku s různými tvary sloves vyberete jeho minulý tvar a poté příčestí. Za správné uhodnutí získáváte body.

4. Vyzkoušejte "kolo štěstí nepravidelných sloves"

Další prima aktivitou je kolo nepravidelných sloves od vydavatelství slovníků Macmillan Dictionary. Kolo vám náhodně vybere sloveso a poté vám zadává, jaký tvar máte vybrat. Jedním z nich je i časování slovesa v přítomnosti pro 3. os. č. j. Na hru máte daný časový limit, za který musíte nasbírat co nejvíce bodů. Kombinuje tak skvěle prvky náhodilosti s časovým nátlakem.

5. Zatancujte si "Irregular Disco"

Slovesa se dají také učit za pomocí zábavné pohybové hry „Irregular Disco“, kterou vymyslela autorka metodických kurzů pro učitele angličtiny, akreditovaných MŠMT, paní Mgr. Sylvie Doláková, jejíž kurzy vřele doporučuji. 

Zahrajete si ji skvěle jako jednotlivci, ale i v menší nebo větší skupince. Slovesa si napíšete na papírky, nebo určíte člověka, který vám vždy sloveso zadá. Alternativně se před začátkem hry můžou hráči domluvit a slovesa si předem rozpočítat. Hra se dá hrát za nebo bez zvukového doprovodu.

Pohyby nohou jsou následující: 

Pravá dopředu, levá dopředu, pravá dozadu, levá dozadu. Nejlépe je natrénovat nejdříve kroky a až hráči chytí rytmus, přidají se ruce.

Pohyby rukou: 

1. infinitiv – ruce upažené,

2. minulý čas – je-li minulý čas slovesa stejný, ruce zůstávají upažené, je-li jiný, ruce se předpaží.

3. minulé příčestí – je-li stejné jako infinitiv – ruce upažené, je-li stejné jako minulý čas – ruce předpažené, a je-li jiné – ruce vzpažené.

Vždy jeden hráč „předcvičí“ a ostatní po něm opakují. Hru mám vyzkoušenou na malých i větších skupinkách a přes počáteční sladění kroků a pohybů rukou je to velká sranda.

6. Poslouchejte Youtube videa a písničky

Nepravidelná slovesa se můžete učit také na videích na Youtube. Některá vám sem zmíním, ale určitě si najdete takové, které vám budou sedět a bude se vám podle nich dobře učit.

7. Učte se ve větách s kontextem. Tvořte si příběhy.

Nejlépe však doporučuji učit se tvary nepravidelných sloves v kontextu a v celých větách. Věty si vytvořte, napište na papír a znovu si je přečtěte nahlas. Začnou se vám pomalu vrývat pod kůži, a lépe pamatovat. Věty si můžete navíc zmelodizovat a přezpívat a dodat tak kontextu ještě hlubší, emociálnější pojetí.

Příklad: 

I get a new pair of socks for Christmas every year.

Last year I got a perfume instead.

I have got a new pair of jeans for my Birthday.“

Věřím, že si vyberete svou oblíbenou metodu pro učení se nepravidelných sloves a najdete si v nich zalíbení.

Tápete v minulých časech a potřebovali byste přesný návod, jak jednoduše a polopatě na ně? Všechno důležité jsem sepsala v ebooku Hrajeme si s anglickými časy – minulý čas prostý a průběhový. Najdete v něm kromě teorie také překladová cvičení na ujasnění a jednoduché „hry“ na jejich procvičování.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Míša Karkošková